Boka zauvek u srcu

Mapa

Programi pod nazivom Boka zauvek u srcu namenjeni su svima vama koji znate da je Boka, naša destinacija broj jedan.
Boka je zauvek i u našim i u vašim srcima. U Boku vas vodimo s ljubavlju i zato su naši programi za ovaj jedinstven zaliv Mediterana – gotovo uvek rasprodati. Za naše verne klijente, kreiramo specijalne programe za boravak u Bokokotorskom zalivu, ali i za vas, koji se odlučite da sa nama krenete prvi put i doživite pravi, ili romantični odmor u ovom posebnom morskom pejzažu.
Izuzetni prirodni i klimatski uslovi zaliva, koji su u harmoničnoj simbiozi sa istorijskim i graditeljskim nasleđem, kao i ljudskim duhom, koji tamo počiva vekovima, preduslovi su koji nam pomažu da vam ponudimo jedinstven odmor u objektima Bokokotorskog zaliva, tokom čitave godine.

na vrh