Budimpešta (1 noćenje)

Budimpešta je glavni grad Mađarske, stvoren 1873. godine od Budima, Obudima i Pešte, na tlu gde je nekad bilo Panonsko more. Broji oko 2 miliona stanovnika. Dunav razdvaja grad na Budim i Peštu. Budim-brdoviti deo, koji je šarmantnija i starija oblast, čijoj atmosferi doprinose kaldrmisane ulice, male živopisne kuće i srednjovekovna kultura. Pešta je smeštena na prostranom i ravnom terenu i ona je komercijalna oblast. Odlikuje se modnim radnjama i širokim bulevarima. Ono što karakteriše Budimpeštu jesu mostovi, koji su bili srušeni u II svetskom ratu, pa su ponovo sagrađeni. Najača privredna grana je turizam, zahvaljujući banjama i termalnim izvorima.

1. dan BEOGRAD – BUDIMPEŠTA

Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Sava Centra u 23:30h, i Novog Sada sa parkinga kod hotela Sajam u 01:00h. Noćna vožnja preko Horgoša i Segedina do Budimpešte sa kraćim usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima. Panoramsko razgledanje grada: TRG HEROJA, ANDRAŠI BULEVAR, BAZILIKA SV. IŠTVANA, LANČANI MOST, BUDIMSKA TVRĐAVA, ERŽEBET MOST. Pešačka šetnja VACI ULICOM, SRPSKOM ULICOM,…Smeštaj u hotel.Slobodno vreme.Fakultativna večernja vožnja brodom Dunavom u trajanju od 1h. Povratak u hotel u 22:00h. Noćenje.

3. dan BUDIMPEŠTA – BEOGRAD

Doručak. Polazak za centar grada – parking kod Matyas Pince.Slobodno vreme za individualne programe ili fakultativni izlet do SENT ANDREJE (Vukova kuća, rodna kuća Jaše Ignjatovića, krst srpskog trgovačkog društva, Beogradska crkva…). Povratak za centar grada. Polazak u 15:00h za tržni centar Campona (fakultativno Tropikarijum, šoping). Šoping do 17:30h. Povratak za Srbiju sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Novi Sad i Beograd u večernjim satima.

Termini i cene

TERMINI PUTOVANJA CENA PO OSOBI
Trenutno nema novih termina

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO
 • prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji
 • smeštaj u hotelu sa 3*** na bazi 1 noćenja sa doručkom – švedski sto,u 1/2,1/3 sobama. Hotel na max do 7km od centra grada
 • razgledanje prema programu
 • turistički vodič tokom putovanja
 • organizacija putovanja
U CENU NIJE URAČUNATO
 • međunarodno putno zdravstveno osiguranje (po uslovima osiguravajuće kuće)
 • fakultativni izleti
 • individualni troškovi putnika
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI
 • fakultativna vožnja brodom – 10 €
 • fakultativni izlet do Sent Andreje – 5 €

Fakultativni izleti su predviđeni za minimum 25 osoba. U slučaju manjeg broja prijavljenih cena je podložna promeni. Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta usled objektivnih okolnosti. Cena je podložna promeni u slučaju promene cena: ulaznica, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, putnih taksi u odnosu na dan izlaska programa.

USLOVI I NAČINI PLAĆANJA
 • Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Piraeus banke za efektivu sa uračunatim manipulativnim troškovima
 • plaćanje30% prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 7 dana pre putovanja
 • moguće plćanje platnim karticama (VISA, DINA, MASTER CARD I MAESTRO)
Napomena
– za ovo putovanje državljanima Republike Srbije je potreban “crveni” pasoš.
– preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropsku eunije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju . Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
– krajnj irok za obaveštavenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja
-Tacno ime hotela za svaki polazak ce se znati 7 dana pre pocetka usluge.
– U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 do 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije države u kojoj se nalaze. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web stranica hotela. Za eventualna odstupanja Ili kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, to isključivo zavisi od hotela. Organizator zadržava pravo promene hotela u istoj ili višoj kategoriji.
– Faklutativni izleti nisu obavezni deo programa I zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi I zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, objektivnih okolnosti.
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
– Za sve informacije dobije neusmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisniku govora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i opštim uslovima putovanjao rganizatora putovanja.

Organizator putovanja je Turistička Agencija CORMORAN , Laze Kostića 11, Novi Sad. Licenca OTP 384/2010.godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije CORMORAN.

Aranžman je rađen na bazi minumuma 55 prijavljenih putnika i usled nedovljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkanije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cen e pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Organizator ima pravo promene hotela u istoj ili visoj kategoriji.

na vrh